Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Drenth Makelaars verstrekt door middel van de website HuisKopenOfVerkopen.nl, hierna te samen “de website”, informatie over diensten die worden aangeboden en persoonlijke ontwikkeling.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven, kostenberekeningen of overige informatie. Aan de met behulp van de door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

De website is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij de website en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van de website.

Informatie voor iedereen die een huis wil kopen of verkopen