Anti-Spam Beleid

HuisKopenOfVerkopen.nl is een handelsnaam van Drenth Makelaars. Drenth Makelaars, hierna “de website” voert een zeer strikt antispambeleid. Hieronder vind u het huidige antispambeleid.

Wat is SPAM?

Onder SPAM wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Welke actie wordt er ondernomen tegen spam?

De website hanteert een zerotolerance beleid tegen SPAM, dat houdt in dat wij u alleen e-mail sturen nadat u zich daarvoor heeft aangemeld én deze aanmelding bevestigd heeft. Dit noemt men double opt-in.

Waar kan ik SPAM melden?

Indien u SPAM heeft ontvangen die verstuurd is vanuit ons netwerk kunt u dit melden aan: info@drenthmakelaars.nl. Gaarne ook de headers (berichtkoppen) van de emails meesturen, daarmee kunnen wij de bron beter achterhalen en gepaste actie ondernemen.

In oktober 2009 zijn er wijzigingen doorgevoerd vanuit OPTA welke ons verbied om naast consumenten ook bedrijven te mailen tenzij de bedrijven zich daarvoor hebben aangemeld. Ook voor bedrijven hanteert de website double opt-in. Meer informatie vind u op de website www.opta.nl en www.spamklacht.nl

Informatie voor iedereen die een huis wil kopen of verkopen